Profesjonalne Systemy Alarmowe, CCTV
Alarmy Częstochowa
 
 
NASZA OFERTA / INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE

 > SYSTEMY ALARMOWE
 >
KONTROLA DOSTĘPU
 >
TELEWIZJA     PRZEMYSŁOWA
 >
DOMOFONY I
    VIDEODOMOFONY

 > SIŁOWNIKI DO BRAM
 >
INSTALACJE
    PRZECIWPOŻAROWE

 > INSTALACJE
    TELEFONICZNE I     ANTENOWE

Instalacje przeciwpożarowe

Czujki temperaturowe

Czujki temperaturowe - termomaksymalne i termoróżniczkowe - rejestrują wzrost temperatury następujący podczas spalania, nie rejestrują natomiast dymu i gazów spalinowych wydzielających się podczas większości pożarów. Z kolei skład materiałowy nowoczesnych budynków i ich zawartości powoduje, że pojawienie się otwartego ognia poprzedzone jest tleniem się i wydzielaniem znacznych ilości dymu. W tym przypadku zastosowanie samych czujek temperaturowych jest niewystarczające.
Czujki te nadają się do obszarów, na których w normalnych warunkach eksploatacyjnych może występować dym lub podobne aerozole, lecz w przypadku pożaru można spodziewać się otwartego i gwałtownie rozprzestrzeniającego się ognia.

Optyczne czujki pożarowe

 

W optycznych czujkach fotoelektronicznych znajdują się dioda nadawcza i odbiorcza, umieszczone pod odpowiednim kątem względem siebie. Jeżeli do urządzenia przedostaną się widoczne cząstki produktów spalania (np. tlącego się PCV), następuje rozproszenie wiązki światła wysyłanej przez diodę nadawczą, co powoduje wzrost poziomu sygnału diody odbiorczej. Czujki optyczne nie potrafią wykrywać niewidocznych cząstek produktów spalania, wydzielających się na przykład podczas pełnego spalania drewna. Z tego względu nie nadają się jako jedyne zabezpieczenie tam, gdzie mogą występować tego rodzaju pożary.

Czujki jonizacyjne

W jonizacyjnych czujkach dymu umieszczony jest lekko radioaktywny związek, powodujący jonizację powietrza w komorze detekcyjnej. W komorze znajduje się elektroda prętowa, do której przyłożone jest napięcie, generując określony przepływ prądu. Cząstki produktów spalania - nawet najdrobniejsze - które przedostaną się do wnętrza czujki, łączą się z jonami, powodując zmniejszenie przepływu prądu i zmianę sygnału. Czujka jonizacyjna jest jedyną, która potrafi rejestrować zarówno niewidoczne, jak i ciemne, widoczne aerozole produktów spalania. Cząstki te nie mogą być jednak naładowane elektrycznie ani zbyt duże. Przy spalaniu tworzyw sztucznych, np. PCV, podczas fazy tlenia się powstają znaczne ilości cząstek naładowanych elektrycznie, na które czujki jonizacyjne nie reagują.

 

Czujki wielosensorowe

W czujkach wielosensorowych w jednym urządzeniu połączone są dwie lub trzy metody detekcji - optyczna, termiczna i jonizacyjna. Dzięki temu czujka trójsensorowa potrafi zapewnić wczesną sygnalizację pożaru w znacznie szerszej gamie zastosowań niż czujki stosujące tylko jedną lub dwie metody. Czujka ta jest urządzeniem uniwersalnym do wszystkich możliwych zastosowań - jedynym które w sposób optymalny spełnia dzisiejsze złożone i nieustannie zmieniające się wymagania.

Czujki wielosensorowe są zalecane w następujących zastosowaniach:

  • w warunkach wysokiego zagrożenia życia ludzkiego, np. w szkołach, szpitalach, teatrach, itp.
  • w budynkach, gdzie znajduje się mienie znacznej wartości, takich jak muzea, obiekty kulturalne, itp.
  • w pomieszczeniach o zmiennym przeznaczeniu lub nieznanym obciążeniu ogniowym, takich jak magazyny, laboratoria, itp.
  • w budynkach zagrożonych atakiem terrorystycznym lub podpaleniem, takich jak obiekty wojskowe lub obiekty rządowe.
  • w warunkach zmiennego zagrożenia lub w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych, np. w zakładach przemysłowych.
  • w budynkach wyposażonych w oddzielne systemy wentylacji i klimatyzacji, stosowane w pomieszczeniach komputerowych i pomieszczeniach o podwyższonej czystości.
  • w budynkach wysoko sklepionych, takich jak obiekty rozrywkowe lub magazyny wysokiego składowania.
  • w obiektach o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, takich jak elektrownie jądrowe, zakłady chemiczne, okręty, itp.
 
PHU INTELDOM, ul. Kościelna 39, 42-282 Kruszyna, powiat Częstochowa
tel. (34) 320-23-10, (34) 362-70-73, tel.kom. 0603-352-097, 0606-631-145
e-mail: biuro@alarmyinteldom.pl